Disclaimer

Disclaimer

JustMinis.nl is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan deze actueel en juist te houden.

Fouten melden

Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. U kunt zelf kiezen op welke wijze u ons dit wilt laten weten. Alle benodigde gegevens staan op onze contactpagina. Binnen twee werkdagen zullen wij uw melding behandelen en eventueel actie ondernemen.

E-mail gedragslijn

Wanneer u per e-mail reageert, wordt dit behandeld conform onze e-mail gedragslijn. Bij het gebruik van webformulieren streven wij ernaar het aantal velden dat verplicht moet worden ingevuld tot een minimum te beperken.

Privacy

Alle informatie die u ons verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Persoons- of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt waarvoor u ze heeft verstrekt.

Privacyreglement

Justminis.nl respecteert de privacy van de bezoekers van deze site.
Alle gegevens die door Justminis.nl worden verzameld, worden strikt vertrouwelijk behandeld. Zij zullen niet worden gedeeld met derden, noch op één of andere manier openbaar gemaakt.

Cookies en statistieken

Justminis.nl gebruikt Google Analytics om de website zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de informatiebehoefte van haar bezoekers. Hiervoor bewaart de browser een klein tekstbestand, een zogenoemd cookie. Hierin worden geen persoonsgegevens opgenomen.

Back to top